Điều khoản sử dụng


Các điều khoản và điều kiện sau đây gọi chung là “Điều khoản sử dụng” quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin từ Chonhangzin.com từ phía người dùng (khách truy cập).

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Chonhangzin.com, bạn đã chấp nhận bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Chonhangzin.com dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào hay chính sách bảo mật mà Chọn Hàng Zin hoặc bạn không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Chọn Hàng Zin ngay lập tức.

1. Truy cập trang Web

Chonhangzin.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà chúng tôi đã cung cấp vào bất cứ thời điểm nào theo quyết định đơn phương từ phía chúng tôi mà không cần thông báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Chọn Hàng Zin bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định.

Bạn cần đảm bảo những thông tin bạn cung cấp cho Chọn Hàng ZIn là chính xác và đầy đủ có như vậy bạn mới nhận lại được giá trị bạn mong muốn có được từ trang web của chúng tôi.

Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng và chỉ bạn mới có quyền truy cập và bạn đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin mà Chọn Hàng Zin cung cấp trên Website này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ


Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được phéo sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, tái xuất bản cũng như lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Website Chonhangzin.com khi chưa được sự cho phép từ phí Chọn Hàng Zin.

3. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Chọn Hàng Zin hay Chonhangzin.com phân phối sản phẩm hay dịch vụ tới người dùng làm ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của chúng tôi.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chọn Hàng Zin cho các mục đích hợp pháp, phù hợp với các điều khoản sử dụng và chỉ cho mục đích phi thương mại.

Ngoài ra, bạn không được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi thương mại hoặc bất kể mục đích vi phạm chính sách và pháp luật của nhà nước Việt Nam.

4. Giám sát và thi hành

ChonHangZin.com có toàn quyền:

  • Loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của nguời dùng mà theo chúng tôi là vi phạm các điều khoản sử dụng hay chính sách pháp luật của nhà nước.
  • Tiết lộ danh tính và/hoặc các thông tin khác về bạn theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Chấm dứt hoàn toàn hoặc một phần truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ ChonHangZin.com mà không cần thông báo tới bạn.

5. Vi phạm bản quyền

Chúng tôi luôn coi trọng vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ, do đó Chọn Hàng Zin sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin, dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp trên Website ChonHangZin.com vi phạm bản quyền của bạn thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua các hình thức liên hệ phù hợp. Tuy nhiên trước khi loại bỏ những thông tin mà các bạn phản hổi chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin xác đáng trước khi chúng được loại bỏ khỏi trang Web của chúng tôi.

6. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với cá nhân bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào khác cho những hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ trên Website ChonHangzin.com.

Xin trân thành cảm ơn!!!